Mediworks

Společnost Mediworks se zaměřuje na inovativní technologie v oblasti zdravotnictví, konkrétně na vývoj a výrobu lékařských zobrazovacích zařízení a řešení. Hlavní činností Mediworks je poskytování vysoce kvalitních produktů a služeb, které lékařům umožňují přesnější diagnostiku a efektivnější léčbu pacientů.

Zobrazovací technologie:

  • Vývoj pokročilých zobrazovacích zařízení, jako jsou rentgenové systémy, ultrazvukové přístroje, MRI a CT skenery.
  • Zlepšování kvality obrazů, což umožňuje lepší a přesnější diagnostiku.

Softwarová řešení:

  • Vývoj specializovaného softwaru pro analýzu a správu lékařských obrazů.
  • Integrace umělé inteligence a strojového učení pro automatizovanou detekci a diagnostiku nemocí.

Servis a údržba:

  • Nabízení služeb údržby a podpory pro jejich zobrazovací zařízení.
  • Rychlé řešení technických problémů a poskytování aktualizací softwaru.

Výzkum a vývoj (R&D):

  • Investice do výzkumu a vývoje nových technologií a postupů v lékařském zobrazování.
  • Spolupráce s akademickými a výzkumnými institucemi na vývoji inovativních řešení.

Společnost Mediworks se snaží být lídrem v oblasti lékařského zobrazování a technologie, poskytovat inovativní řešení, která přispívají k lepší péči o pacienty a zlepšují kvalitu zdravotnických služeb.

Potvrzení odbornosti

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Uvedené informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem nejste.