NewTom

Společnost NewTom je jedním z předních výrobců a dodavatelů zobrazovacích systémů v oblasti medicíny. Specializuje se na vývoj, výrobu a prodej inovativních rentgenových a CT zařízení pro lékařské použití. Jejich systémy jsou vysoce kvalitní a poskytují přesné a detailní zobrazování, což je zásadní pro diagnózu a léčbu pacientů.

Společnost NewTom se zaměřuje na několik klíčových oblastí medicíny, včetně stomatologie, maxilofaciální chirurgie, ortopedie, radiologie a dalších specializací. Jejich produkty jsou široce využívány ve zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice, zubní kliniky a ordinace, a pomáhají lékařům získat nezbytné informace pro správnou diagnózu a plánování léčby.

NewTom nabízí různé modely zobrazovacích systémů, které se liší podle potřeb a požadavků jednotlivých lékařských oborů. Jejich zařízení jsou vybavena nejmodernějšími technologiemi, jako je víceřádková detekce, 3D zobrazování, nízká dávka záření a rychlý snímek. To umožňuje získávat přesné a detailní obrazy v reálném čase, což výrazně usnadňuje práci lékařům a přispívá k lepší péči o pacienty.

Kromě výroby a prodeje zobrazovacích systémů se společnost NewTom také věnuje výzkumu a vývoji nových technologií a aplikací v oblasti medicíny. Jejich tým odborníků pracuje na inovacích a zlepšování stávajících produktů, aby poskytl nejlepší možné řešení pro diagnostiku a léčbu pacientů.

Potvrzení odbornosti

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Uvedené informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem nejste.