Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážení zákazníci, Vážení dodavatelé,

Dovolujeme si Vás informovat, že při naší spolupráci může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů.

Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem zajištění činností, ke kterým v průběhu naší spolupráce dochází, a také pro marketingové účely.

Právním základem pro zpracování je plnění právních povinností, které se na nás vztahují, dále pak plnění smlouvy a také náš oprávněný zájem spočívající v zajišťování odbytu a provádění marketingových aktivit. Vaše osobní údaje mohou být dále předány externím společnostem, které nám pomáhají s činnostmi, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů, jako např. marketingové agentury a poskytovatelé IT služeb.

Veškeré osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k těmto údajům, jakož i právo požadovat výmaz nebo omezení jejich zpracování. Pokud máte za to, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, můžete podat námitku proti zpracování nebo stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Rovněž nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím naší koordinátorky pro ochranu osobních údajů, Michaely Ličkové, tel.: +420 703 146 195, michaela.lickova@camosci.cz, která Vám ochotně sdělí další podrobnosti týkající se rozsahu zpracování a možností uplatnění Vašich práv.

CAMOSCI MORAVIA s.r.o.

Nejnovější články

camosci-hromadna-objednavka-kresel-stern-weber-032024-00

Hromadná objednávka křesel STERN WEBER

camosci-heine-loupe-light-2-13

Odborný názor na HEINE® LoupeLight 2 s HR binokulární lupou (zvětšení 2,5× a pracovní vzdálenost 420 mm)

camosci-3discclinic-novinka

3DISC IO skenery s algoritmem FlyAI

camosci-komplexni-vybaveni-ordinace-dr-irina-stakhneva-01

Komplexní vybavení ordinace – Dr. Irina Stakhneva

camosci-reference-mddr-zuzana-hanuliakova-ph-d-olomouc-03

Komplexní vybavení ordinace – MDDr. Zuzana Hanuliaková, Ph.D.

cii-prg-drin

Zveme Vás na drink na Pragodentu!

Potvrzení odbornosti

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Uvedené informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem nejste.