Zásady ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vážení zákazníci, vážení dodávatelia,

Radi by sme vás informovali, že vaše osobné údaje môžu byť spracované v rámci našej spolupráce.

Tieto osobné údaje spracúvame na účely činností, ktoré prebiehajú v rámci našej spolupráce, a na marketingové účely.

Právnym základom spracovania je plnenie zákonných povinností, ktoré sa na nás vzťahujú, plnenie zmluvy a náš oprávnený záujem na zabezpečení predajných a marketingových aktivít. Vaše osobné údaje sa môžu prenášať aj externým spoločnostiam, ktoré nám pomáhajú pri činnostiach zahŕňajúcich spracovanie osobných údajov, ako sú napr.. marketingové agentúry a poskytovatelia IT služieb.

Všetky osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to nevyhnutné.

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte právo na prístup k týmto údajom, ako aj právo požadovať ich vymazanie alebo obmedzenie. Ak sa domnievate, že spracúvame vaše osobné údaje v rozpore so zákonom, môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu alebo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Môžete nás tiež kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom našej koordinátorky ochrany osobných údajov Michaely Ličkovej, tel.: +420 703 146 195, michaela.lickova@camosci.cz, ktorá vám ochotne poskytne ďalšie informácie o rozsahu spracúvania a možnostiach uplatnenia vašich práv.

CAMOSCI MORAVIA s.r.o.

Najnovšie články

camosci-workshop-io-sken-042024-2sk

Pozývame vás na workshop intraorálneho skenovania

camosci-3discclinic-novinka

3DISC IO skenery s algoritmom FlyAI

camosci-komplexni-vybaveni-ordinace-dr-irina-stakhneva-01

Komplexné vybavenie ordinácie – Dr. Irina Stakhneva

camosci-reference-mddr-zuzana-hanuliakova-ph-d-olomouc-03

Komplexné vybavenie ordinácie – MDDr. Zuzana Hanuliaková, PhD.

camosci-vyberte-si-premiove-opg-a-cbct-newtom-sk

Vyberte si prémiové OPG a CBCT NewTom

camosci-cbct-newtom-na-pul-roku-zdarma-042023-sk

CBCT NewTom na pol roka ZADARMO

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.