O nás

Naše služby poskytujeme pod značkou CAMOSCI už od roku 2004.

Naším sloganom sa stalo Imaging and Innovation, čo znamená, že sme silní v oblasti zobrazovacích techník pre zubné lekárstvo a v súvisiacich oblastiach. Produkty, ktoré ponúkame, sú vo svojej oblasti inovatívne. Sledujeme a vytvárame trendy. Od roku 2012 sme sa stali lídrom na trhu 3D systémov.

Rok 2020 bol pre nás rokom reštrukturalizácie a výrazného posilnenia. Došlo k zmene vlastníka a manažmentu a naše zameranie sa rozšírilo na ďalšie technické vybavenie pre zubné ordinácie, ako sú intraorálne skenery, zubné súpravy, sterilizátory, kompresory atď. Získali sme zastúpenie spoločností Stern Weber a iTero, čo nám umožnilo poskytovať komplexnejšie služby. Náš tím bol posilnený o nových obchodných zástupcov a nových servisných technikov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti so značkou Sten Weber.

Od nášho založenia sme získali cenné skúsenosti, ktoré vám teraz ponúkame. Máme silný tím odborníkov, technikov, konzultantov a firemné zázemie.

Značky dodávaných prístrojov

O nás

Naše služby poskytujeme pod značkou CAMOSCI už od roku 2004.

Naším sloganom sa stalo Imaging and Innovation, čo znamená, že sme silní v oblasti zobrazovacích techník pre zubné lekárstvo a v súvisiacich oblastiach. Produkty, ktoré ponúkame, sú vo svojej oblasti inovatívne. Sledujeme a vytvárame trendy. Od roku 2012 sme sa stali lídrom na trhu 3D systémov.

Rok 2020 bol pre nás rokom reštrukturalizácie a výrazného posilnenia. Došlo k zmene vlastníka a manažmentu a naše zameranie sa rozšírilo na ďalšie technické vybavenie pre zubné ordinácie, ako sú intraorálne skenery, zubné súpravy, sterilizátory, kompresory atď. Získali sme zastúpenie spoločností Stern Weber a iTero, čo nám umožnilo poskytovať komplexnejšie služby. Náš tím bol posilnený o nových obchodných zástupcov a nových servisných technikov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti so značkou Sten Weber.

Od nášho založenia sme získali cenné skúsenosti, ktoré vám teraz ponúkame. Máme silný tím odborníkov, technikov, konzultantov a firemné zázemie.

Značky dodávaných prístrojov

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.