3DISC

3DISC patrí medzi priekopníkov v oblasti digitálnej stomatológie. Spoločnosť vznikla v roku 2010 ako multidisciplinárny tím zameraný na výskum a vývoj. Dnes je 3DISC úspešnou súkromnou spoločnosťou so sídlom v USA a vo Francúzsku a divíziou výskumu a vývoja v Kórei.

Spoločnosť tvorí tím odborníkov z najrôznejších odborov, ktorí spoločne pracujú na budúcnosti digitálnej stomatológie. Cieľom spoločnosti je zjednodušiť pracovné procesy lekárov a umožniť im poskytovať pacientom výnimočne kvalitné ošetrenie.

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.