NewTom

Spoločnosť NewTom je jedným z popredných výrobcov a dodávateľov zobrazovacích systémov v oblasti medicíny. Špecializuje sa na vývoj, výrobu a predaj inovatívnych röntgenových a CT zariadení na lekárske použitie. Ich systémy sú vysoko kvalitné a poskytujú presné a detailné zobrazovanie, čo je zásadné pre diagnózu a liečbu pacientov.

NewTom sa zameriava na niekoľko kľúčových oblastí medicíny vrátane stomatológie, maxilofaciálnej chirurgie, ortopédie, rádiológie a ďalších špecializácií. Ich produkty sa vo veľkej miere používajú v zdravotníckych zariadeniach, ako sú nemocnice, zubné kliniky a lekárske ordinácie, a pomáhajú lekárom získavať informácie potrebné na správnu diagnostiku a plánovanie liečby.

Spoločnosť NewTom ponúka rôzne modely zobrazovacích systémov, ktoré sa líšia podľa potrieb a požiadaviek jednotlivých lekárskych odborov. Ich zariadenia sú vybavené najmodernejšími technológiami, ako je viacriadková detekcia, 3D zobrazovanie, nízka dávka žiarenia a rýchla snímková frekvencia. To umožňuje získať presné a podrobné snímky v reálnom čase, čo lekárom výrazne uľahčuje prácu a prispieva k lepšej starostlivosti o pacientov.

Okrem výroby a predaja zobrazovacích systémov sa spoločnosť NewTom venuje aj výskumu a vývoju nových technológií a aplikácií v oblasti medicíny. Ich tím odborníkov pracuje na inováciách a vylepšovaní existujúcich produktov s cieľom poskytnúť najlepšie možné riešenie na diagnostiku a liečbu pacientov.

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.