Memmert

Presné, spoľahlivé a bezpečné. Teplovzdušné sterilizátory Memmert sa používajú vo výskume, priemysle a medicíne na každú aplikáciu: ohrev, sušenie, temperovanie, testovanie, starnutie, sterilizácia, vypaľovanie, žíhanie, vytvrdzovanie, polymerizácia, vulkanizácia, vyhrievané skladovanie a úprava. Od roku 1947.

Objem komory 32 litrov alebo 1060 litrov? Jednoduché sušenie alebo vysoké nároky na programovanie a dokumentáciu? Vykurovacia a sušiaca pec Memmert je vhodná na rôzne aplikácie vďaka veľkému počtu komunikačných rozhraní, konfigurácií a možností. Spĺňa prísne požiadavky normy DIN 12880:2007-05 a má maximum bezpečnostných funkcií.

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.