Align Technology

Align Technology, Inc. je popredná americká spoločnosť zameraná na zdravotnícku technológiu so sídlom v San Jose, Kalifornia. Bola založená v roku 1997 a stala sa svetovým lídrom v oblasti ortodontického liečenia a digitálneho zobrazovania.

Hlavné použitie skenera iTero je plánovanie a vykonávanie ortodontických liečebných postupov, ako je nosenie strojčeka alebo vytváranie zubných náhrad. Skener iTero rýchlo a presne digitalizuje ústnu dutinu a vytvára 3D modely zubov a čeľustí. Tieto modely sa môžu používať na plánovanie a simuláciu liečby, na výrobu špecifických ortodontických aparátov a výplní a na monitorovanie pokroku liečby v čase.

Ďalším významným produktom spoločnosti iTero je softvér iTero Element, ktorý umožňuje interaktívne a presné spracovanie digitálnych údajov získaných skenerom iTero. Tento softvér umožňuje zubným lekárom a ortodontistom jednoducho analyzovať 3D modely zubov, plánovať liečbu, komunikovať s laboratóriami a vytvárať individuálne plány pre každého pacienta.

iTero ponúka aj cloudovú platformu iTero Doctor’s Portal, ktorá zubárom a ortodontistom umožňuje zdieľať a ukladať digitálne modely pacientov, komunikovať s laboratóriami a pristupovať k ďalším digitálnym nástrojom a zdrojom. To zjednodušuje a urýchľuje komunikáciu medzi rôznymi zdravotníckymi pracovníkmi a zvyšuje celkovú efektívnosť liečebného procesu.

iTero je inovátorom v oblasti digitálnej stomatológie a ortodoncie a prispieva k transformácii tradičných postupov a procesov v tejto oblasti. Ich digitálne riešenia poskytujú lekárom a pacientom presnejší, pohodlnejší a efektívnejší spôsob liečby a zobrazovania ústnej dutiny a zubov.

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.