Mediworks

Společnost Mediworks se zaměřuje na inovativní technologie v oblasti zdravotnictví, konkrétně na vývoj a výrobu lékařských zobrazovacích zařízení a řešení. Hlavní činností Mediworks je poskytování vysoce kvalitních produktů a služeb, které lékařům umožňují přesnější diagnostiku a efektivnější léčbu pacientů.

Zobrazovacia technológia:

  • Vývoj moderných zobrazovacích zariadení, ako sú röntgenové systémy, ultrazvukové prístroje, magnetická rezonancia a počítačová tomografia.
  • Zlepšenie kvality snímok, čo umožňuje lepšiu a presnejšiu diagnostiku.

Softvérové riešenia:

  • Vývoj špecializovaného softvéru na analýzu a správu lekárskych snímok.
  • Integrácia umelej inteligencie a strojového učenia na automatizovanú detekciu a diagnostiku chorôb.

Servis a údržba:

  • Ponúka služby údržby a podpory pre svoje zobrazovacie zariadenia.
  • Rýchle riešenie technických problémov a poskytovanie aktualizácií softvéru.

Výskum a vývoj (R&D):

  • Investovanie do výskumu a vývoja nových technológií a postupov v oblasti lekárskeho zobrazovania.
  • Spolupráca s akademickými a výskumnými inštitúciami na vývoji inovatívnych riešení.

Spoločnosť Mediworks sa snaží byť lídrom v oblasti medicínskeho zobrazovania a technológií a poskytuje inovatívne riešenia, ktoré prispievajú k lepšej starostlivosti o pacientov a zlepšujú kvalitu zdravotníckych služieb.

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.