BMT

BMT inovatívne technológie „Made in Germany“ pre väčšiu bezpečnosť a efektivitu pri sterilnom spracovaní.

S kompletným sortimentom výrobkov a služieb pre všetko, čo súvisí so sterilizačnými a dezinfekčnými systémami pre nemocnice, výskumné ústavy, laboratóriá a farmaceutický priemysel, je skupina MMM kľúčovým svetovým lídrom v oblasti kvality a inovácií pri spracovaní sterilného tovaru. Skupina MMM ako poskytovateľ komplexných riešení už viac ako 65 rokov zabezpečuje ochranu najdôležitejšieho ľudského majetku – zdravia – pomocou najnovších technológií.

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.