BQE

Spoločnosť BQE je lídrom na trhu ergonomických stoličiek. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách sveta a už viac ako 30 rokov pomáha zlepšovať zdravie ľudí so sedavým zamestnaním, a to najmä lekárov.

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.