HEINE Optotechnik

HEINE Optotechnik je 100% rodinnou spoločnosťou, s viac ako 500 zamestnancami.

Prístroje HEINE sú vyvíjané a vyrábané v Nemecku už viac ako 70 rokov. Kombinuje mnohoročné skúsenosti a remeselnú zručnosť s najmodernejšími výrobnými technológiami.

Je zastúpená vo viac ako 120 krajinách sveta.

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.