MyRay

Spoločnosť Myray je významným výrobcom a dodávateľom zobrazovacích systémov v oblasti stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie. Ich hlavným zameraním je vývoj, výroba a distribúcia pokročilých röntgenových a CT zariadení, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre potreby stomatologického a chirurgického prostredia.

Spoločnosť Myray je jedným z popredných inovátorov vo svojom odvetví a je známa svojím technologickým pokrokom a kvalitnými výrobkami. Ich zobrazovacie systémy sú vybavené najmodernejšími technológiami, ako je digitálny röntgen, 3D zobrazovanie a nízka dávka žiarenia. Tieto zariadenia umožňujú zubným lekárom a chirurgom získať presné a podrobné snímky orofaciálnej oblasti, ktoré sú nevyhnutné na diagnostiku a plánovanie liečby.

Spoločnosť Myray ponúka širokú škálu produktov, ktoré pokrývajú rôzne stomatologické potreby. Ich portfólio zahŕňa digitálne röntgenové systémy, 2D a 3D zobrazovacie zariadenia, panoramatické röntgeny a ďalšie špecializované prístroje. Tieto produkty sú navrhnuté tak, aby boli efektívne, spoľahlivé a užívateľsky jednoduché a spĺňali potreby zubných lekárov a chirurgov v rôznych pracovných prostrediach.

Okrem toho, že sa spoločnosť Myray zameriava na výrobu a predaj zobrazovacích systémov, investuje aj do výskumu a vývoja s cieľom priniesť inovácie do zubného priemyslu. Spolupracuje s poprednými odborníkmi a zdravotníckymi inštitúciami na vývoji nových technológií a aplikácií na zlepšenie diagnostiky a liečby zubov.

Celkovo je spoločnosť Myray rešpektovaným a dôveryhodným partnerom zubných lekárov a chirurgov na celom svete. Ich technologicky vyspelé zobrazovacie systémy poskytujú vynikajúce diagnostické možnosti a podporujú kvalitnú zubnú starostlivosť. S dôrazom na inovácie a spoluprácu s odborníkmi sa spoločnosť Myray snaží posúvať stomatológiu vpred a prispievať k zlepšovaniu zdravia pacientov.

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.