Eped

Spoločnosť EPED Inc. sa zaviazala stať sa lídrom v oblasti minimálne invazívnej chirurgie. Pretože je dôležité vybudovať dôveryhodný lekársky vzťah medzi pacientmi a lekármi, začali sme vývojom spoľahlivého stereotaktického navigačného systému, ktorý nám pomôže riadiť budúcnosť presnej medicíny.

EPED Inc. je poprednou spoločnosťou v oblasti minimálne invazívnej chirurgie. Pri zachovaní hodnôt „bezpečnosť, presnosť, efektívnosť a minimálna invazívnosť“ sa neustále snažíme vyvíjať inovatívne riešenia lekárskej a zubnej navigácie. Venujeme sa zlepšovaniu kvality a bezpečnosti lekárskej starostlivosti na všetkých úrovniach, od vzdelávacích a školiacich systémov až po klinické riešenia.

Obchodná filozofia spoločnosti EPED Inc. vychádza z profesionálneho lekárskeho a zubárskeho vzdelávania. Vďaka rozsiahlym pedagogickým a klinickým skúsenostiam pevne veríme, že vynikajúcu lekársku prax možno dosiahnuť prostredníctvom kvalitného odborného vzdelávania. Na základe tohto presvedčenia spoločnosť EPED Inc. neustále rastie a získala certifikát ISO13485, certifikát riadenia kvality zdravotníckych zariadení GMP a certifikát CE.

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.