BMT

BMT inovativní technologie „Made in Germany“ pro větší bezpečnost a efektivitu při sterilním zpracování.

S kompletní řadou produktů a služeb pro vše, co souvisí se sterilizačními a dezinfekčními systémy pro nemocnice, vědecké ústavy, laboratoře a farmaceutický průmysl, je MMM Group celosvětově klíčovým lídrem v oblasti kvality a inovací v oblasti zpracování sterilního zboží. Jako poskytovatel komplexních řešení zajišťuje MMM Group již více než 65 let, že to nejdůležitější lidské aktivum – zdraví – je chráněno nejmodernějšími technologiemi.

Potvrzení odbornosti

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Uvedené informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem nejste.