Intraorální skener jako komplexní řešení pro restorativní praxi, efektivní skenování a komunikaci s pacientem

13. října od 14:00, PVA EXPO PRAHA, Praha 9 – Letňany

Na konkrétních případech z praxe si na workshopu představíme každodenní využití intraorálniho skeneru v ordinaci praktického zubního lékaře. Řekneme si výhody skenování před klasickým otiskováním. Vysvětlíme si, jak intraorální skener může zefektivnit komunikací s pacientem, a to díky funkcím, jako je detekce brzkých mezizubních kazů, porovnávání dvou skenů v čase či okluzogram. Přiblížíme si důležitost cloudového prostředí a práci v něm vč. přenosu dat, komunikace s laboratoří a napojení na software exocad.

Na praktické části workshopu si zkusíme z modelu naskenovat preparaci na fasetu, korunku, můstek a implantát.

MDDr. Aleš Bílý

Přednášející

Potvrzení odbornosti

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Uvedené informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem nejste.