Workshop intraorálného skenovania

Pracovné prostredie Scan&tell spolu s pokročilou umelou inteligenciou FlyAl umožňuje zhotovovať snímky a videá, prezerať skeny v ľubovoľnom priereze, porovnávať skeny v čase, vyhodnocovať čiastkové skeny a osi nasadenia + mnoho ďalších funkcií.

Program seminára:

  • výhody algoritmu FlyAlpri spracovaní naskenovaných údajov
  • rozdiely medzi intraorálnymi skenermi podľa technológie skenovania
  • nástroje na efektívnu komunikáciu s pacientom Scan&tell
  • prenos údajov a komunikácia s laboratóriom
  • skenovanie pacientov v praxi

Workshopom vás prevedie špecialista na 3DISC Przemyslaw Szabelski a odborníci na produkty Camosci.

Workshop je spoplatnený symbolickou sumou 1000 Kč.

Účastníci seminára získajú pri kúpe skenera bezplatnú predĺženú záruku. Súčasťou seminára bude aj občerstvenie.

Príďte sa presvedčiť o výhodách skenera 3DISC!

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.