Skener bez kompromisov

Intraorálny skener iTero teraz za špeciálnu cenu
460.000 CZK/17.400 EUR s DPH

  • Pokročilá konfokálna technológia na mimoriadne rýchle farebné skenovanie
  • Komplexné restoratívne a implantologické pracovné postupy
  • TimeLapse vizualizácia na grafické znázornenie časového vývoja chrupu
  • Zabezpečené cloudové úložisko a prehliadač
  • Otvoriť export STL/PLY
  • Maximálna kompatibilita a priame prepojenie s programom exocad (Align Technology)
  • BEZPLATNÉ priame pripojenie k digitálnemu laboratóriu na automatické odosielanie údajov
  • Špičková podpora a profesionálne školenia
  • Záruka na hardvér vo forme výmeny Plug&Play komponentov
  • Možnosť ďalšieho predĺženia servisného plánu a záruky

Skener bez kompromisov dostupný pre každú prax!

Začnite skenovať hneď teraz: skenovanie je efektívne, prináša predvídateľné výsledky a zvyšuje angažovanosť vašich pacientov.

Systém iTero Restorative pre Českú republiku a Slovensko je k dispozícii v sieti CAMOSCI.

Dopyt na produkt

Pošlite svoj dotaz na produkt a náš špecialista vás bude čo najskôr kontaktovať.

Odoslaním formulára súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.