Workshop intraorálneho skenovania

Pracovné prostredie Scan&Tell spolu s pokročilou umelou inteligenciou FlyAl umožňuje zhotovovať snímky a videá, prezerať skeny v ľubovoľnom priereze, porovnávať skeny v čase, vyhodnocovať čiastkové skeny, podbiehavé miesta a osi nasadenia + mnoho ďalších funkcií. Program seminára: výhody algoritmu FlyAl pri spracovaní naskenovaných údajov rozdiely medzi intraorálnymi skenermi podľa technológie...

Workshop intraorálneho skenovania

Pracovné prostredie Scan&Tell spolu s pokročilou umelou inteligenciou FlyAl umožňuje zhotovovať snímky a videá, prezerať skeny v ľubovoľnom priereze, porovnávať skeny v čase, vyhodnocovať čiastkové skeny, podbiehavé miesta a osi nasadenia + mnoho ďalších funkcií. Program seminára: výhody algoritmu FlyAl pri spracovaní naskenovaných údajov rozdiely medzi intraorálnymi skenermi podľa technológie...

Workshop intraorálneho skenovania

Pracovné prostredie Scan&Tell spolu s pokročilou umelou inteligenciou FlyAl umožňuje zhotovovať snímky a videá, prezerať skeny v ľubovoľnom priereze, porovnávať skeny v čase, vyhodnocovať čiastkové skeny, podbiehavé miesta a osi nasadenia + mnoho ďalších funkcií. Program seminára: výhody algoritmu FlyAl pri spracovaní naskenovaných údajov rozdiely medzi intraorálnymi skenermi podľa technológie...

Intraorálny skener ako komplexné riešenie pre reštaurátorskú prax, efektívne skenovanie a komunikáciu s pacientom

Na konkrétnych prípadoch z praxe sa na seminári predstaví každodenné používanie intraorálneho skenera v ordinácii všeobecného zubného lekára. Poďme si pohovoriť o výhodách skenovania v porovnaní s bežnou tlačou. Vysvetlíme, ako môže intraorálny skener zefektívniť komunikáciu s pacientom pomocou funkcií, ako je včasná detekcia medzizubných kazov, porovnanie dvoch skenov v...

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.