Pozývame vás na workshop intraorálneho skenovania

Pracovné prostredie Scan&Tell spolu s pokročilou umelou inteligenciou FlyAl umožňuje zhotovovať snímky a videá, prezerať skeny v ľubovoľnom priereze, porovnávať skeny v čase, vyhodnocovať čiastkové skeny, podbiehavé miesta a osi nasadenia + mnoho ďalších funkcií.

Program seminára:

  • výhody algoritmu FlyAl pri spracovaní naskenovaných údajov
  • rozdiely medzi intraorálnymi skenermi podľa technológie skenovania
  • nástroje na efektívnu komunikáciu s pacientom Scan&Tell
  • prenos údajov a komunikácia s laboratóriom
  • praktická ukážka skenovania

Workshopom vás prevedie špecialista 3DISC Przemyslaw Szabelski a produktoví špecialisti spoločnosti CAMOSCI.

Workshop je spoplatnený symbolickou sumou 40 EUR. Súčasťou workshopu je občerstvenie.

Účastníci workshopu získajú pri kúpe skenera bezplatnú predĺženú záruku.

Príďte sa presvedčiť o výhodách skeneru 3DISC!

Piešťany, 12. 6. 2024 o 14:00 hod. Registračný formulár

Troubsko u Brna, 13. 6. 2024 o 14:00 hod. Registračný formulár

Jesenice u Prahy, 14. 6. 2024 o 14:00 hod. Registračný formulár

Kapacita semináru je obmedzená na 8 účastníkov, preto si svoje miesto prosím rezervujte.

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.