Dôležité upozornenie pre Windows 10 a 11

Vážení zákazníci,

dovoľte nám Vás upozorniť, že spoločnosť Microsoft spustila 5. októbra 2021 novú aktualizáciu systému Windows 10 na Windows 11. Z tohto dôvodu sa vám môže zobraziť návrh aktualizácie.

Návrh aktualizácie môže vyzerať nasledovne:

Ak sa chcete vyhnúť možným poruchám a prípadnému zablokovaniu príslušného počítača, musíte kliknúť na možnosť „Zatiaľ si ponechajte Windows 10“, aby ste nepokračovali v aktualizácii.

Ďalšie informácie o systémových požiadavkách pre vaše zariadenie nájdete v dokumente „Minimálne a odporúčané systémové požiadavky“, ktorý nájdete tu »

O prípadných zmenách vás budeme informovať.

V prípade akýchkoľvek problémov sa neváhajte obrátiť na náš servisný tím.

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.