OPG MyRay X5 2D PAN

Záruka do 12/2024

Rok výroby: 2022
K dispozícii: ihneď

  • Výborný stav: v ponuke z dôvodu výmeny za OPG/CBCT
  • Vrátane servisného počítača a softvéru

Dôvod predaja: kúpa nového OPG/CBCT NewTom

Cena: dohodou

Mám záujem

Odoslaním formulára súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.