OPG/CBCT NewTom GiANO

Rok výroby: 2013
K dispozícii: ihneď

  • 3D objem od 6 × 6 do 11 × 5 cm
  • Samostatný senzor pre OPG, samostatný senzor pre CBCT
  • Vrátane počítača operátora a 2D/3D softvéru

Dôvod predaja: kúpa nového OPG/CBCT NewTom

Cena: dohodou

Mám záujem

Odoslaním formulára súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.