Workshop intraorálneho skenovania

14. júna, 2024
14:00
Jesenice u Prahy
40
cena s DPH

Pracovné prostredie Scan&Tell spolu s pokročilou umelou inteligenciou FlyAl umožňuje zhotovovať snímky a videá, prezerať skeny v ľubovoľnom priereze, porovnávať skeny v čase, vyhodnocovať čiastkové skeny, podbiehavé miesta a osi nasadenia + mnoho ďalších funkcií.

Program seminára:

  • výhody algoritmu FlyAl pri spracovaní naskenovaných údajov
  • rozdiely medzi intraorálnymi skenermi podľa technológie skenovania
  • nástroje na efektívnu komunikáciu s pacientom Scan&Tell
  • prenos údajov a komunikácia s laboratóriom
  • praktická ukážka skenovania

Workshopom vás prevedie špecialista 3DISC Przemyslaw Szabelski a produktoví špecialisti spoločnosti CAMOSCI.

Workshop je spoplatnený symbolickou sumou 40 EUR. Súčasťou workshopu je občerstvenie.

Účastníci workshopu získajú pri kúpe skenera bezplatnú predĺženú záruku.

Príďte sa presvedčiť o výhodách skeneru 3DISC!

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.