Kurz odbornej prípravy osoby zodpovednej za radiačnú ochranu registrujúceho

Podľa nového atómového zákona č. 263/2016 Z. z. všetci majitelia nových a v niektorých prípadoch aj existujúcich röntgenových zariadení sú povinní tieto zariadenia zaregistrovať. Vlastníkom röntgenového systému sa potom stáva registrujúci, ktorý musí určiť osobu na zabezpečenie radiačnej ochrany registrujúceho v súlade s § 21 vyhlášky č. 409/2016 Z. z....

Kurz odbornej prípravy osoby zodpovednej za radiačnú ochranu registrujúceho

Podľa nového atómového zákona č. 263/2016 Z. z. všetci majitelia nových a v niektorých prípadoch aj existujúcich röntgenových zariadení sú povinní tieto zariadenia zaregistrovať. Vlastníkom röntgenového systému sa potom stáva registrujúci, ktorý musí určiť osobu na zabezpečenie radiačnej ochrany registrujúceho v súlade s § 21 vyhlášky č. 409/2016 Z. z....

Kurz odbornej prípravy osoby zodpovednej za radiačnú ochranu registrujúceho

Podľa nového atómového zákona č. 263/2016 Z. z. všetci majitelia nových a v niektorých prípadoch aj existujúcich röntgenových zariadení sú povinní tieto zariadenia zaregistrovať. Vlastníkom röntgenového systému sa potom stáva registrujúci, ktorý musí určiť osobu na zabezpečenie radiačnej ochrany registrujúceho v súlade s § 21 vyhlášky č. 409/2016 Z. z....

Kurz odbornej prípravy osoby zodpovednej za radiačnú ochranu registrujúceho

Podľa nového atómového zákona č. 263/2016 Z. z. všetci majitelia nových a v niektorých prípadoch aj existujúcich röntgenových zariadení sú povinní tieto zariadenia zaregistrovať. Vlastníkom röntgenového systému sa potom stáva registrujúci, ktorý musí určiť osobu na zabezpečenie radiačnej ochrany registrujúceho v súlade s § 21 vyhlášky č. 409/2016 Z. z....

Kurz odbornej prípravy osoby zodpovednej za radiačnú ochranu registrujúceho

Podľa nového atómového zákona č. 263/2016 Z. z. všetci majitelia nových a v niektorých prípadoch aj existujúcich röntgenových zariadení sú povinní tieto zariadenia zaregistrovať. Vlastníkom röntgenového systému sa potom stáva registrujúci, ktorý musí určiť osobu na zabezpečenie radiačnej ochrany registrujúceho v súlade s § 21 vyhlášky č. 409/2016 Z. z....

Potvrdenie odborných znalostí

Tieto stránky sú určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie nie sú určené pre širokú verejnosť.

Ďalším používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z. o regulácii reklamy v znení neskorších predpisov a že ste si vedomý/á rizík spojených s oboznámením sa s takto poskytnutými informáciami v prípade, že nie ste odborníkom.